Stichting Marky

Stichting Casasito

Bij CasaSito is onderwijs een hulpmiddel om de cirkel van armoede te doorbreken. De missie van de Casasito is om kansen te bieden aan Guatemalteekse jongeren, zodat ze hun persoonlijk en professioneel potentieel kunnen bereiken en daardoor verandering in zichzelf en hun gemeenschap kunnen genereren.

CasaSito, opgericht in 2004, heeft meer dan 1.500 jonge mensen en hun families in meer dan 50 Guatemalteekse gemeenschappen ondersteund. Het doel is armoede bestrijding door middel van onderwijs zodat de jongeren uit het programma succesvolle leiders in hun gemeenschap kunnen worden.

CasaSito biedt cruciale ondersteuning die studenten in staat stelt om op school te blijven, belangrijke levens- en persoonlijke vaardigheden te ontwikkelen en hen voor te bereiden met de nodige vaardigheden om zelfvertrouwen op te bouwen als professionals.

Via haar programma biedt CasaSito studiebeurzen die het vervoer en schoolgeld dekken. Het programma omvat ook psychosociale ondersteuning, buitenschoolse activiteiten en workshops leerlingen en hun families.

Om de wortels van de lage kwaliteit van het onderwijs aan te pakken en meer impact te hebben op de Guatemalteekse samenleving, biedt CasaSito ook een intensieve lerarenopleiding aan. Leraren leren innovatieve onderwijstechnieken waardoor de kwaliteit van het onderwijs sterk verbeterd wordt.

 

Doelstellingen van het programma

Leerlingen studeren verder en zoals ieder jaar zal 90% van de jongeren het schooljaar met succes afronden.

Leerlingen krijgen de sociale en financiele steun om hun studie voort te zetten.

Leerlingen worden ondersteund in hun onderwijsproces.

Studenten zijn emotioneel stabiel.

Verwachte impact

Casasito’s lange termijndoelen zijn:

Dat alle studenten hun studie voortzetten tot ten minste het middelbare schoolniveau en het liefst hoger

Studenten zijn in staat om de moeilijke situaties waarin zij dagelijks leven te identificeren en te beheersen

Het vermogen om in het openbaar te spreken te verbeteren

Kernwaarden van henzelf en hun omgeving (zoals solidariteit, empathie en respect) te verbeteren

Docenten die aan het programma deelnemen zijn in staat om hun professionele en persoonlijke vaardigheden te verbeteren. Zij durven te spreken in het openbaar en leren kritisch denken binnen hun klaslokalen.

De indirecte impact van de projecten is niet meetbaar. Maar de laatste jaren is bewezen dat het Jeugdontwikkelingsprogramma ook een grote positieve impact had op de families van de leerlingen en hun gemeenschap. Het niveau van lesgeven is ook sterk verbeterd.